به گزارش نبض انرژی ، الماس شاه با وزن ۸۹ قیراط یکی از بزرگترین الماس‌های جهان این جواهر ارزشمند جزو پیشکشی‌های محمدشاه گورکانی به نادر شاه بود پس از قتل گریبایدف روس بدست مردم تهران در سال ۱۸۲۹ م، فتحعلی شاه آن را برای دلجویی به نیکلای یکم پیشکش کرد الماس شاه اکنون در مسکو […]

به گزارش نبض انرژی ،

الماس شاه با وزن ۸۹ قیراط یکی از بزرگترین الماس‌های جهان
این جواهر ارزشمند جزو پیشکشی‌های محمدشاه گورکانی به نادر شاه بود
پس از قتل گریبایدف روس بدست مردم تهران در سال ۱۸۲۹ م، فتحعلی شاه آن را برای دلجویی به نیکلای یکم پیشکش کرد
الماس شاه اکنون در مسکو نگهداری می‌شود.

 

بزرگترین الماس‌های جهان-نبض انرژی

بزرگترین الماس‌های جهان-نبض انرژی