به گزارش نبض انرژی ، وزیر ورزش ایتالیا: رونالدو پروتکل‌های بهداشتی را نقض کرد  

به گزارش نبض انرژی ،

وزیر ورزش ایتالیا:

رونالدو پروتکل‌های بهداشتی را نقض کرد

 

رونالدو-نبض انرژی

رونالدو-نبض انرژی