به گزارش نبض انرژی ، با شروع موج دوم کرونا در فرانسه، دولت این کشور در پاریس و هشت شهر بزرگ دیگر مقررات منع تردد شبانه اعلام کرده است. این مقررات که به مدت یک ماه اجرا می‌شود روزی ۹ ساعت خواهد بود و از ساعت ۹ شب تا شش صبح به وقت محلی اعمال […]

به گزارش نبض انرژی ،

با شروع موج دوم کرونا در فرانسه، دولت این کشور در پاریس و هشت شهر بزرگ دیگر مقررات منع تردد شبانه اعلام کرده است. این مقررات که به مدت یک ماه اجرا می‌شود روزی ۹ ساعت خواهد بود و از ساعت ۹ شب تا شش صبح به وقت محلی اعمال می‌شود.