به گزارش نبض انرژی ، اصابت ۱۰ راکت به روستاهای خداآفرین/یک واحد مسکونی تخریب شد فرماندار خداآفرین: ▫️امروز در ادامه درگیری نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان ۱۰ راکت این جنگ به روستاهای قلی بیگلو و کدخدالو در این شهرستان اصابت کرد.  

به گزارش نبض انرژی ،

اصابت ۱۰ راکت به روستاهای خداآفرین/یک واحد مسکونی تخریب شد

فرماندار خداآفرین:
▫️امروز در ادامه درگیری نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان ۱۰ راکت این جنگ به روستاهای قلی بیگلو و کدخدالو در این شهرستان اصابت کرد.

 

جنگ قره باغ-نبض انرژی

جنگ قره باغ-نبض انرژی