ایمیل‌های لو رفته از لپ‌تاپ اوراقی! 🔹روزنامه «نیویورک‌پست» ایمیل‌هایی را افشا کرده که سوءاستفاده بایدن از قدرت هنگامی که معاون اوباما بوده و همچنین فساد مالی و اخلاقی پسرش «هانتر» را نشان می‌دهد. 🔹ایمیل‌ها را «رودی جولیانی»، وکیل شخصی ترامپ از لپ‌تاپی شکسته در یک تعمیرگاه لوازم رایانه‌ای به دست آورده است  

ایمیل‌های لو رفته از لپ‌تاپ اوراقی!

🔹روزنامه «نیویورک‌پست» ایمیل‌هایی را افشا کرده که سوءاستفاده بایدن از قدرت هنگامی که معاون اوباما بوده و همچنین فساد مالی و اخلاقی پسرش «هانتر» را نشان می‌دهد.
🔹ایمیل‌ها را «رودی جولیانی»، وکیل شخصی ترامپ از لپ‌تاپی شکسته در یک تعمیرگاه لوازم رایانه‌ای به دست آورده است

 

بایدن-نبض انرژی

بایدن-نبض انرژی