پتروشیمی ها قطره چکانی مواد اولیه عرضه می کنند به گزارش نبض انرژی ، علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران: ▫️پتروشیمی‌ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می‌شود. ▫️طبق قانون محصولات پتروشیمی باید در بورس با […]

پتروشیمی ها قطره چکانی مواد اولیه عرضه می کنند

به گزارش نبض انرژی ،

علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران:
▫️پتروشیمی‌ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می‌شود.

▫️طبق قانون محصولات پتروشیمی باید در بورس با نرخ فوب خلیج‌فارس منهای ۱۰ درصد بر مبنای ارز نیمایی عرضه شود، اما عرضه کم منجر به افزایش قیمت می‌شود و در نهایت با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولید، واسطه‌های به ظاهر تولیدکننده کالا را می‌خرند و به صورت دو ماهه و سه ماهه با سود به واحدهای صنعتی می‌فروشند.