به گزارش نبض انرژی ، جان سینا (بازیگر و کشتی‌کج کار) و شهرزاد شریعت زاده (مهندس الکترونیک ایرانی‌ کانادایی) پس از یکسال رابطه در یک مراسم خصوصی در فلوریدا با هم ازدواج کردند.💍💞  

به گزارش نبض انرژی ،

جان سینا (بازیگر و کشتی‌کج کار) و شهرزاد شریعت زاده (مهندس الکترونیک ایرانی‌ کانادایی) پس از یکسال رابطه در یک مراسم خصوصی در فلوریدا با هم ازدواج کردند.💍💞