به گزارش نبض انرژی ، ترامپ در جمع هوادارانش در پنسیلوانیا: حس می‌کنم سوپرمن هستم

به گزارش نبض انرژی ،

ترامپ در جمع هوادارانش در پنسیلوانیا: حس می‌کنم سوپرمن هستم