اینفوگرافیک|چگونه همیشه تندرست و قبراق بمانیم؟ ▫️برای اینکه همیشه بتوانیم همیشه در زندگی‌مان تندرست و قبراق بمانیم، لازم نیست کارهای عجیب و دور از دسترسی انجام دهیم، بلکه با ورزش‌های ساده اما مستمر نیز می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم. ▫️اما ورزش کردن مداوم، چگونه باید به درستی انجام شود تا موثر باشد؟ ▫️گاردین […]

اینفوگرافیک|چگونه همیشه تندرست و قبراق بمانیم؟

▫️برای اینکه همیشه بتوانیم همیشه در زندگی‌مان تندرست و قبراق بمانیم، لازم نیست کارهای عجیب و دور از دسترسی انجام دهیم، بلکه با ورزش‌های ساده اما مستمر نیز می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

▫️اما ورزش کردن مداوم، چگونه باید به درستی انجام شود تا موثر باشد؟

▫️گاردین در گزارش خود به موارد متعددی اشاره کرده که می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

▫️در این اینفوگرافیک به ۱۵ مورد از این موارد اشاره کرده‌ایم./ ایسنا

اینفوگرافی/ بهترین روش پرانرژی و سالم بودن-نبض انرژی

اینفوگرافی/ بهترین روش پرانرژی و سالم بودن-نبض انرژی