به گزارش نبض انرژی ، کشف بیش از 200 دستگاه ‎تویوتا هایلوکس صفر کیلومتر به ارزش تقریبی 462 میلیارد تومان در شهرری ▫️چون هیچکدام از خودروها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده اند، دپوی آنها مصداق احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه کالا است.

به گزارش نبض انرژی ،

کشف بیش از 200 دستگاه ‎تویوتا هایلوکس صفر کیلومتر به ارزش تقریبی 462 میلیارد تومان در شهرری

▫️چون هیچکدام از خودروها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده اند، دپوی آنها مصداق احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه کالا است.