واکنش «فائوچی» به تجمع انتخاباتی ترامپ؛ بد‌ترین زمان برای این کار است 🔹مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا درباره گرد‌همایی‌های انتخاباتی ترامپ که در آن فاصله‌ اجتماعی و استفاده از ماسک الزامی نیست، گفت: وقتی این کار را انجام می‌دهید به‌دنبال دردسر هستید.

واکنش «فائوچی» به تجمع انتخاباتی ترامپ؛ بد‌ترین زمان برای این کار است

🔹مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا درباره گرد‌همایی‌های انتخاباتی ترامپ که در آن فاصله‌ اجتماعی و استفاده از ماسک الزامی نیست، گفت: وقتی این کار را انجام می‌دهید به‌دنبال دردسر هستید.