محمد شکرچی‌زاده در مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان با بیان اینکه متاسفانه در کشور برای مصرف بهینه انرژی کارنامه قابل قبولی نداریم گفت: چشم‌انداز کارشناسی برای مصرف انرژی در ساختمان بر روی میز وجود ندارد.وی با بیان اینکه یک ششم یارانه انرژی جهان را ایران پرداخت می‌کند، گفت: این رقم 17 درصد است در حالی که سهم یک درصدی در جهان داریم و این یارانه نه به تولید بلکه به مصرف ارائه می‌شود.

یک ششم یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کنیم/ کمبود روزانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران در سال ۱۴۲۰

یک ششم یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کنیم/ کمبود روزانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران در سال ۱۴۲۰

رییس مرکز تحقیاقت وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: با ادامه این روند در سال 1420 با کمبود روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز مواجه خواهیم شد این در حالی است که امروز ایران پنجمین کشور در ذخائر گازی است .

به گزارش نبض انرژی ،

 محمد شکرچی‌زاده در مراسم رونمایی از سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در ساختمان با بیان اینکه متاسفانه در کشور برای مصرف بهینه انرژی کارنامه قابل قبولی نداریم گفت: چشم‌انداز کارشناسی برای مصرف انرژی در ساختمان بر روی میز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یک ششم یارانه انرژی جهان را ایران پرداخت می‌کند، گفت: این رقم 17 درصد است در حالی که سهم یک درصدی در جهان داریم و این یارانه نه به تولید بلکه به مصرف ارائه می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اقشار پردرآمد سهم بالایی در این یارانه دارند و جزو کشورهایی هستیم که انرژی را با کمترین قیمت عرضه می‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تورم، روز به روز قیمت انرژی در ایران ارزانتر می‌شود و انگیزه بخش خصوصی برای مصرف انرژی در کشورمان بالا می‌رود.

شکرچی‌زاده تاکید کرد: با ادامه این روند در سال 1420 با کمبود روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز مواجه خواهیم شد این در حالی است که امروز ایران پنجمین کشور در ذخائر گازی است .

وی با بیان اینکه پیشروترین مقررات ملی ساختمان در بحث انرژی را داریم، گفت:‌ اخیرا وزیر راه و شهرسازی آخرین ویرایش مبحث 19 را ابلاغ کرد و خوشبختانه پیشروترین مقررات ملی ساختمان در اختیارمان قرار دارد.