مقایسه تعداد کارمندان شبکه‌های بزرگ جهان با صداوسیما
مقایسه تعداد کارمندان شبکه‌های بزرگ جهان با صداوسیما

به گزارش نبض انرژی ، بودجه‌ سازمان صدا و سیمای ایران بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان است. نصف این مبلغ را دولت در اختیار سازمان قرار می‌دهد و نصف دیگر از طریق آگهی‌های تجاری به دست می‌آید. ▫️دیروز سندی منتشر شد مبنی بر افزایش حقوق پرسنل صدا و […]

به گزارش نبض انرژی ،

بودجه‌ سازمان صدا و سیمای ایران بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان است. نصف این مبلغ را دولت در اختیار سازمان قرار می‌دهد و نصف دیگر از طریق آگهی‌های تجاری به دست می‌آید.

▫️دیروز سندی منتشر شد مبنی بر افزایش حقوق پرسنل صدا و سیما به میزان ۳۰ درصد علاوه بر افزایش حقوق ابتدای سال.

 

صدا و سیما در نبض انرژی

صدا و سیما در نبض انرژی