اقدام عروس ترامپ در حمایت از پدر شوهرش +عکس کارزار اتوبوسی “لارا ترامپ” عروس و مشاور کارزار انتخاباتی ترامپ در حمایت از پدرشوهرش در شهر ” نیوکاسل” آمریکا

اقدام عروس ترامپ در حمایت از پدر شوهرش +عکس

کارزار اتوبوسی “لارا ترامپ” عروس و مشاور کارزار انتخاباتی ترامپ در حمایت از پدرشوهرش در شهر ” نیوکاسل” آمریکا

اقدام عروس ترامپ در حمایت از پدر شوهرش +عکس