به گزارش نبض انرژی ، وزارت نیرو، “راما حبیبی” با اعلام مطلب فوق افزود: با تلاش کارشناسان حقوقی و واحد بازرسی و نظارت با اخذ دستور قضایی طی یک هفته گذشته 10 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق 400 متر و با دبی 7 لیتر […]

به گزارش نبض انرژی ،

وزارت نیرو، “راما حبیبی” با اعلام مطلب فوق افزود: با تلاش کارشناسان حقوقی و واحد بازرسی و نظارت با اخذ دستور قضایی طی یک هفته گذشته 10 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق 400 متر و با دبی 7 لیتر بر ثانیه پر و مسدود شد.

حبیبی با بیان اینکه امور منابع آب تهران و پردیس عمل به قانون احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده و در جهت اجرای آن می‌کوشد، تصریح کرد: طی این مدت در بخش آب‌های سطحی، هفت مورد بررسی تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها انجام شد و در بخش آب‌های زیرزمینی نیز نسبت به نصب سه دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاه‌های پروانه‌دار اقدام شد.

وی با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهار کرد: برداشت‌های بی‌رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی‌کند.

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس در پایان خاطرنشان کرد: این امور حسب وظیفه ذاتی خود و بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.