مجموعه آثار دکتر مهدی صادقی
مجموعه آثار دکتر مهدی صادقی

به گزارش نبض انرژی برای دریافت فایل کتاب دکتر مهدی صادقی بر روی لینک زیر کلیک کنید   3. فرهنگ محوری سازه انگارانه، مبنای روابط دو جانبه ایران و گرجستان الهه کولایی، مهدی صادقی

به گزارش نبض انرژی برای دریافت فایل کتاب دکتر مهدی صادقی بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

3. فرهنگ محوری سازه انگارانه، مبنای روابط دو جانبه ایران و گرجستان
الهه کولایی، مهدی صادقی