درست در زمانی که محیط زیست ایران در موقعیتی بحرانی قرار دارد، حذف بخشی از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. این در حالی  است که برای بار اول در بودجه ۹۹ مقرر شده بود این سهم یک درصدی به صندوق محیط زیست تعلق بگیرد و با ایجاد […]

درست در زمانی که محیط زیست ایران در موقعیتی بحرانی قرار دارد، حذف بخشی از بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. این در حالی  است که برای بار اول در بودجه ۹۹ مقرر شده بود این سهم یک درصدی به صندوق محیط زیست تعلق بگیرد و با ایجاد تسهیلات از جمله پرداخت وام به واحدهای خدماتی و صنعتی، باعث کاهش آلایندگی‌ها در این واحدها شود. «محم درویش»، فعال محیط زیست که همواره یکی از منتقدان جدی سازمان حفاظت محیط زیست و سیاست‌های ضد محیط‌زیستی دولت حسن روحانی است درباره تصمیم مجلس به فراز می‌گوید که این اقدام به هیچ وجه پذیرفته نیست و در دراز مدت به آسیب بیش از پیش محیط زیست ایران منجر می‌شود. حتی اگر این تصمیم برای اعتراض به ناکارآمدی و سیاست‌های اشتباه سازمان حفاظت محیط زیست باشد.