سفارش گوشت گنجشک و سار در فضای مجازی 🔹متاسفانه تخلفات شکار و صید در کشور به حدی گسترش یافته که متخلفان علاوه بر به نمایش گذاشتن تصاویر تخلفاتشان در فضای مجازی، برای فروش لاشه‌های شکار هم از مشتریان سفارش می‌پذیرند! متخلفانی که برای کسب درآمدهای بادآورده حتی از کشتار دسته‌جمعی گنجشک و سار و کبوتر […]

سفارش گوشت گنجشک و سار در فضای مجازی

🔹متاسفانه تخلفات شکار و صید در کشور به حدی گسترش یافته که متخلفان علاوه بر به نمایش گذاشتن تصاویر تخلفاتشان در فضای مجازی، برای فروش لاشه‌های شکار هم از مشتریان سفارش می‌پذیرند! متخلفانی که برای کسب درآمدهای بادآورده حتی از کشتار دسته‌جمعی گنجشک و سار و کبوتر هم ابایی ندارند.
🔹این کشتارهای فله‌ای که در هر نوبت صید، دستکم ۵۰۰ گنجشک قربانی آن هستند در حالی صورت می‌گیرد که طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص جرائم نقدی صید و شکار جانوران وحشی، جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز پرندگانی چون سار، گنجشک و کبوتر به ازای هر یک، معادل ۵۰ هزار تومان است اما سودجویان در سایه بی‌تفاوتی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این تخلفات، سود قابل توجهی از صید و فروش غیرقانونی این پرندگان نگون‌بخت حاصل می‌کنند/میزان