اصابت یک خمپاره به یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی! 🔹️ در پی تنش نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه اشغالی قره‌باغ، یک خمپاره به اراضی مرتعی روستای خلف‌بیگلو در خداآفرین واقع در آدربایجان شرقی اصابت کرد. 🔹️ خمپاره مورد اصابت به اراضی مرتعی روستای خلف‌بیگلو از توابع شهرستان خداآفرین، خوشبختانه عمل نکرده […]

اصابت یک خمپاره به یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی!

🔹️ در پی تنش نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه اشغالی قره‌باغ، یک خمپاره به اراضی مرتعی روستای خلف‌بیگلو در خداآفرین واقع در آدربایجان شرقی اصابت کرد.
🔹️ خمپاره مورد اصابت به اراضی مرتعی روستای خلف‌بیگلو از توابع شهرستان خداآفرین، خوشبختانه عمل نکرده و خسارت مالی و جانی در پی نداشت/ مهر