اگر بخواهیم زمین را نجات دهیم، باید به انرژی هسته‌ای روی بیاوریم. انرژی هسته‌‌ای تنها راهی است که ما را به آینده‌ای پاک می‌رساند. فجایع هسته‌ای شاید واقعا دردناک باشند، اما تعداد کسانی که صرفا به‌واسطه آلودگی هوا و تغییر اقلیم در جهان می‌میرند بسیار بیشتر از کسانی است که ممکن است در معدود فجایع […]

اگر بخواهیم زمین را نجات دهیم، باید به انرژی هسته‌ای روی بیاوریم. انرژی هسته‌‌ای تنها راهی است که ما را به آینده‌ای پاک می‌رساند.

فجایع هسته‌ای شاید واقعا دردناک باشند، اما تعداد کسانی که صرفا به‌واسطه آلودگی هوا و تغییر اقلیم در جهان می‌میرند بسیار بیشتر از کسانی است که ممکن است در معدود فجایع هسته‌ای از دست بدهیم.

در نتیجه ما برای اینکه بتوانیم زمین را نجات دهیم باید خودروها و وسایل الکتریکی سوار شویم و برق‌ هسته‌ای تولید کنیم، وگرنه پیش از آنکه فکر کنیم، زمین را به زمین گرم خواهیم زد.