انتخاب رشته کنکور سراسری آغاز شد ▫️ سخنگوی سازمان سنجش آموزش گفته انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۹ از ساعت ۲۰ آغاز شد؛ متقاضی حتما باید شماره ۱۵ رقمی را به معنی اتمام انتخاب رشته دریافت کند و فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضی داده می‌شود اما امکان ویرایش وجود دارد.

انتخاب رشته کنکور سراسری آغاز شد

▫️ سخنگوی سازمان سنجش آموزش گفته انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۹ از ساعت ۲۰ آغاز شد؛ متقاضی حتما باید شماره ۱۵ رقمی را به معنی اتمام انتخاب رشته دریافت کند و فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضی داده می‌شود اما امکان ویرایش وجود دارد.