رزومه کامل اولین بانوی کاندیدای انتخابات 1400
رزومه کامل اولین بانوی کاندیدای انتخابات 1400
این حق شما ملت هست که درخواست روزومه افراد سیاستمدار را بدانید و متوجه شوید چه اشخاصی در مقابلتان ادعای سیاست میکنند.

به گزارش “نبض انرژی” ، تقدیم به تمام خواهران وبرادران عزیزم،که از بنده درخواست کرده بودندروزومه ام را ارسال کنم.
مدارک تماما قابل سرچ درگوگل و درکنسولگری ایران در ایتالیا میباشد.
این حق شما ملت هست که درخواست روزومه افراد سیاستمدار را بدانید و متوجه شوید چه اشخاصی در مقابلتان ادعای سیاست میکنند.
چهل سال تحصیل وکار و بچه داری و خانه داری.
صاحب دختری هستم که در ایتالیا پزشک میباشد.
هم اکنون در سیاست ایران هستم وتمام امیدم به پشتیبانی شما ملت هست.
سیاست راحت ایتالیا رابرای ملت عزیزم رهاکردم تا در خدمت شما عزیزانم باشم و وظیفه ام راانجام دهم.امیدوارم قبولم کنید.و اجازه دهید خدمتگذارتان باشم.
۴۰ سال تحصیلات عالیه وتجربه کاری درزمینه های مختلف.
Dr. Mirfattah
بنام خالق هستی🌹

آشنایی مختصری با # مهربانو،دکترمیرفتاح
( سیده خانم دکتر شعله میرفتاح تبریزی)
#کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
#گزینه شهردار تهران(سری اول)
۱- مترجم ۵ زبان زنده دنیا
۲- دکترای علوم سیاسی_حقوق دان_اقتصاد دان
۳- نگارنده قانون اساسی و ترمیم آن که تعداد آنان در دنیا محدود میباشند.
۴- فعال سیاسی در اروپا ومشاور شهردارشهرGenzano اقای Gino Gesaroni
۵- مشاورحقوق سیاسی وقضائی درامور سفارتخانه هاوشرکتهای خصوصی بین المللی مابین ایران واروپا
۶- یکی از آغازگران جنبش زنان دراروپا EUO DONNA
۷- تدریس قانون اساسی در دانشگاه رم”La Sapienza”
۸- تدریس زبان انگلیسی:
*کلاسهای خصوصی بنده در مدرسه دولتی Manzoniدرشهرداری ایتالیاGenzano di Roma,
۹- برنامه نویس و سوپر وایزر کامپیوتر درspectrumو شهرداری ایتالیا،
۱۰- سیتمیست کامپیوتر،درادارجات وکتابخانه شهرداری ایتالیا،
# سوابق درایران.
۱۱- کارمندوکمک مهندس درمخابرات ایران،
۱۲- متخصص وتکنسین دربل هلیکوپتر قدیم ایران
۱۳- گسترش دهنده تجارت بین المللی ایران وایتالیا و ممالک اروپا و برزیل وآفریقا.
۱۴- رئیس هیئت مدیره سه شرکت بین المللی سپهر
“بازرگانی،”سنگ”،”هواپیما”،”نفت”.
۱۵- تاجر بین المللی مابین ایران و اروپا مابین شرکتهای خصوصی.
۱۶- شناخته شده بعنوان یکی از110 مدیر ماندگاردرایران،
مولف کتابهای:
۱ – حکمفرمایی زن دراسلام،به تالیف دکترشعله حاج میر فتاح تبریزی
۲- شرایط زن درایران دردست تالیف
۳ – حقوق بانوان در قانون اساسی ممالک، افغانستان، ایران، ترکیه، در دست تالیف
۴- تالیف مجموعه های ادبی وقصه هاویاداشتهاواشعاراستاد بهروز توکلی خلخالی نویسنده معاصر(همسر عزیزم)
۵- خاطرات شعله تاریاست جمهوری دردست تالیف،
ارادتمند:
مهربانو،دکترشعله میرفتاح،صدای ملت ایران🍃💚🍃