کودکان کار تهرانی تست کرونا می‌دهند ▫️در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان به ویژه کودکان کار و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با توجه به شیوع ویروس کرونا، تست کرونا برای کودکان کار در ۵ مرکز پرتو در حال انجام است./ تسنیم

کودکان کار تهرانی تست کرونا می‌دهند

▫️در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی از کودکان به ویژه کودکان کار و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با توجه به شیوع ویروس کرونا، تست کرونا برای کودکان کار در ۵ مرکز پرتو در حال انجام است./ تسنیم