در مورد  ۲۰ شرکت سهام دار بورس انرژی در حوزه تولید برق در نبض انرژی بیشتر بخوانید

 ۲۰ شرکت سهام دار بورس انرژی در حوزه تولید برق

 • نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ( شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس)
 • نیروگاه زرند (تولید برق مپنا)
 • نیروگاه زنبق یزد ( تعاونی کارکنان نیروگاه یزد)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه (شرکت تدبیرسازان سرامد)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (شرکت سبلان برق امید)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی (شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور (شرکت ساینا گستر پردیسان)
 • نیروگاه سیکل سنندج (شرکت تولید نیروی برق سنندج)
 • نیروگاه سیکل  ترکیبی منتظر قائم (شرکت توسعه برق و انرژی سپهر)
 • نیروگاه شهید منتظر قائم (شرکت توسعه برق و انرژی سپهر)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی خوی (شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان (شرکت توسعه مسیر برق گیلان)
 • نیروگاه سیکل ترکیبی قم (شرکت پیوند گستر پارس)
 • نیروگاه شهدای پاکدشت (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
 • نیروگاه شهید منتظری (شرکت پرشین فولاد)
 • نیروگاه کازرون (شرکت سایپا گستر پردیسان)
 • نیروگاه کهنوج (شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج)
 • نیروگاه کاشان (شرکت ساخت و بهره برداری انرژی)
 • نیروگاه آبادان (شرکت تولید نیروی برق آبادان)
 • نیروگاه سلطانیه (شرکت تولید نیروی مرکزی صبا)