هند: تفاهم‌نامه ۲۵ ساله چین و ایران تأثیری بر روابط ما با تهران ندارد ▫️معاون وزیر خارجه هند روابط با ایران را مستقل از یک کشور ثالث توصیف کرد و گفت که تفاهم‌نامه ۲۵ ساله پکن-تهران، تأثیری بر همکاری دهلی با جمهوری اسلامی ندارد. وی ادامه داد: هند و ایران دارای ارتباطات تاریخی و پیوند‌های […]

هند: تفاهم‌نامه ۲۵ ساله چین و ایران تأثیری بر روابط ما با تهران ندارد

▫️معاون وزیر خارجه هند روابط با ایران را مستقل از یک کشور ثالث توصیف کرد و گفت که تفاهم‌نامه ۲۵ ساله پکن-تهران، تأثیری بر همکاری دهلی با جمهوری اسلامی ندارد. وی ادامه داد: هند و ایران دارای ارتباطات تاریخی و پیوند‌های تمدنی نزدیکی با یکدیگر دارند. روابط ما با ایران به صورت مجزا و مستقل از روابط این کشور با یک کشور ثالث است.