بایدن: به ترامپ درباره واکسن کرونا اعتماد ندارم نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا: 🔹من به واکسیناسیون و دانشمندان اعتماد دارم، اما به ترامپ اعتمادی نداریم و اکنون آمریکایی‌ها هم هیچ‌گونه اعتمادی به وی ندارند. 🔹به‌هیچ وجه نباید این اجازه داده شود که سیاست با مساله واکسن کرونا آمیخته شود. 🔹ترامپ در مدیریت بحران کرونا متحمل […]

بایدن: به ترامپ درباره واکسن کرونا اعتماد ندارم

نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا:
🔹من به واکسیناسیون و دانشمندان اعتماد دارم، اما به ترامپ اعتمادی نداریم و اکنون آمریکایی‌ها هم هیچ‌گونه اعتمادی به وی ندارند.

🔹به‌هیچ وجه نباید این اجازه داده شود که سیاست با مساله واکسن کرونا آمیخته شود.
🔹ترامپ در مدیریت بحران کرونا متحمل شکست شده است، لذا «هرگز شایسته تصدی ریاست جمهوری آمریکا» نیست.