تروئیکای اروپایی خواستار شفاف‌سازی ایران با آژانس شد 🔹 آلمان، انگلیس و فرانسه با درخواست از تهران برای ارائه اطلاعات لازم و شفاف‌سازی درباره سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص فعالیت‌های پادمانی، گفتند از ایران انتظار دارند توافق با آژانس را به صورت کامل اجرا کند.

تروئیکای اروپایی خواستار شفاف‌سازی ایران با آژانس شد

🔹 آلمان، انگلیس و فرانسه با درخواست از تهران برای ارائه اطلاعات لازم و شفاف‌سازی درباره سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص فعالیت‌های پادمانی، گفتند از ایران انتظار دارند توافق با آژانس را به صورت کامل اجرا کند.