ترامپ: اعتبار توافق هسته‌ای ایران به زودی منقضی می‌شود و ما به آنها اجازه نخواهیم داد تسلیحات اتمی تولید کنند. ▪️عربستان سعودی نیز نهایتاََ به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌پیوندد. ▪️فلسطینی‌ها لج‌باز هستند و من نیز به توصیه‌ها برای امضای توافقی با آنها گوش ندادم.

ترامپ:
اعتبار توافق هسته‌ای ایران به زودی منقضی می‌شود و ما به آنها اجازه نخواهیم داد تسلیحات اتمی تولید کنند.

▪️عربستان سعودی نیز نهایتاََ به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌پیوندد.

▪️فلسطینی‌ها لج‌باز هستند و من نیز به توصیه‌ها برای امضای توافقی با آنها گوش ندادم.