افشاگری درباره حاتم‌بخشی کلانتری 🔸️استاندار مازندران در نامه‌ای افشا کرد: عیسی‌کلانتری وزیر وقت کشاورزی در سال ٧٢، بیش از ۱٨ هزار هکتار اراضی ملی را در ازای یک سیر نبات بخشید. 🔸در همین راستا اسکان نیوز نوشت: مشخص شده عیسی کلانتری که حالا خود، مسئول بزرگ‌ترین دستگاه حفاظتی ایران است، در سال ۷۲ طی صلح […]

افشاگری درباره حاتم‌بخشی کلانتری

🔸️استاندار مازندران در نامه‌ای افشا کرد: عیسی‌کلانتری وزیر وقت کشاورزی در سال ٧٢، بیش از ۱٨ هزار هکتار اراضی ملی را در ازای یک سیر نبات بخشید.

🔸در همین راستا اسکان نیوز نوشت: مشخص شده عیسی کلانتری که حالا خود، مسئول بزرگ‌ترین دستگاه حفاظتی ایران است، در سال ۷۲ طی صلح نامه‌ ای در ازای یک سیر نبات، ۱۸هزار و ۷۶۵ هکتار از اراضی بهشهر و گلوگاه را به بانک زمین واگذار کرده است./اسکان