همزمان با تشدید نوسانات ارزی بازارساز نیز سعی دارد با سیاست های ارزی و البته تعادل در عرضه و تقاضا از تنش های ارزی بکاهد. یکی از اقدامات بانک مرکزی در روزهای پر تنش بازار ارز مدیریت عرضه و تقاضا بوده که از طریق عرضه های سنگین در بازار نیما انجام داده است؛ اما در […]

همزمان با تشدید نوسانات ارزی بازارساز نیز سعی دارد با سیاست های ارزی و البته تعادل در عرضه و تقاضا از تنش های ارزی بکاهد.

یکی از اقدامات بانک مرکزی در روزهای پر تنش بازار ارز مدیریت عرضه و تقاضا بوده که از طریق عرضه های سنگین در بازار نیما انجام داده است؛ اما در روزهای اخیر بعد از برداشتن سقف فروش در سامانه نیما عرضه های ارز از سوی صادرکنندگان نیز نسبت به قبل با افزایش همراه شده است.

برهمین اساس امروز نیز 239 میلیون دلار در بازار نیما عرضه شده که 170 میلیون دلار آن مورد معامله قرار گرفته است؛ اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی قبلاً عرضه‌های سنگین در بازار از سوی بازارساز انجام میشد در هفته ای که گذشت سهم صادرکننده ها و فعالان اقتصادی در میزان عرضه در بازار نیما بسیار بیشتر بوده است.

فعالان بازار ارز می گویند: سیاست های اخیر ارزی بانک مرکزی بخصوص برداشته شدن سقف فروش نیما و آزادشدن فروش ارز توسط پتروشیمی ها در صرافی های آزاد منجر به افزایش عرضه ارز در بازار شده است.