با اشاره به مشکلات ایجاد شده در منابع آب بخش میانکوه استان چهار محال و بختیاری و آلودگی نفتی ایجاد شده در این حوزه گفت: بررسی‌های اولیه مشخص کرد، علت اصلی نشت تولیدات نفتی به منابع آب ناشی از ترکیدگی لوله حامل فرآورده‌های نفتی بوده است. قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران در […]

با اشاره به مشکلات ایجاد شده در منابع آب بخش میانکوه استان چهار محال و بختیاری و آلودگی نفتی ایجاد شده در این حوزه گفت: بررسی‌های اولیه مشخص کرد، علت اصلی نشت تولیدات نفتی به منابع آب ناشی از ترکیدگی لوله حامل فرآورده‌های نفتی بوده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران در تشریح دلیل اصلی آلودگی منابع آب اظهار داشت: با توجه به قرارگیری لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در مقطع گسله، فعالیت‌های تکتونیکی زمینه تغییر شکل لوله و ترکیدگی را فراهم کرده و همین امر منجر به نشت مواد نفتی شده است.

*منابع برداشت آب از مناطق آلوده منتقل می‌شود

وی با اشاره به روند تشدید آلودگی منابع آب استان چهارمحال و بختیاری و حوزه سرخون، افزود: متاسفانه نشت مواد نفتی منجر به این شده که هر موقع بارشی در این حوزه اتفاق بیفتد، شاهد بروز بیشتر آلودگی‌ها در این منطقه هستیم.

حاج رسولی‌ها در بیان راهکارهای اساسی وزارت نیرو به منظور حل مشکلات ایجاد شده برای مردم، گفت: طبق فعالیت‌های کارشناسی بنا شد منابع برداشت آب از حوزه‌هایی که دچار آلودگی نفتی نشده است منتقل شده و به این ترتیب از تشدید این معضل جلوگیری کنیم.