به گزارش نبض انرژی، طرح سوال از #وزیر_نیرو در خصوص احداث #سد_فینسک ، با همگرایی کامل #مجمع_نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی انجام شد. بنابه اخبار واصله، مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس به تاکید بر توقف احداث سد فینسک پافشاری کردند. بنابر اطلاعات پراکنده بدست آمده، مجمع نمایندگان مازندران #موفق به #اقناع_وزیر به […]

به گزارش نبض انرژی، طرح سوال از #وزیر_نیرو در خصوص احداث #سد_فینسک ، با همگرایی کامل #مجمع_نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

بنابه اخبار واصله، مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس به تاکید بر توقف احداث سد فینسک پافشاری کردند.

بنابر اطلاعات پراکنده بدست آمده، مجمع نمایندگان مازندران #موفق به #اقناع_وزیر به لحاظ ابعاد فنی اجرای این طرح و تحمیل خسارات جبران ناپذیر بر اکوسیستم پایین دست این سد شده اند.

منتظر گزارش های رسمی و تکمیلی دفاتر نمایندگان استان در مجلس در خصوص جزییات طرح سوال از وزیر نیرو هستیم.