ساماندهی برق جنوب کشور با راه‌اندازی ۲ واحد از نیروگاه بوشهر رضا بنازاده رییس نیروگاه اتمی بوشهر و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری این نیروگاه در مراسم طرح‌های ارتقا توان عملی و رفع محدودیت در پنج نیروگاه کشور: ▫️ راه اندازی دو واحد جدید در کنار واحدهای موجود نیروگاه کمک خواهد کرد تا مساله برق در جنوب […]

ساماندهی برق جنوب کشور با راه‌اندازی ۲ واحد از نیروگاه بوشهر

رضا بنازاده رییس نیروگاه اتمی بوشهر و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری این نیروگاه در مراسم طرح‌های ارتقا توان عملی و رفع محدودیت در پنج نیروگاه کشور:

▫️ راه اندازی دو واحد جدید در کنار واحدهای موجود نیروگاه کمک خواهد کرد تا مساله برق در جنوب کشور به سامان برسد.

▫️کشورهای جهان با سرعت به سمت استفاده بیشتر از نیروگاه‌های اتمی می روند.

▫️حمایت از صنعت برق جایگاه کشور را در بهره‌برداری از برق اتمی بهتر خواهد ساخت.

▫️منطقه آسیا به سرعت درحال افزایش ظرفیت استفاده از این انرژی است و کشور چین در این زمینه پیش گام محسوب می شود. /ایرنا