کاهش 3.7 درصدی ارزش سهام دارا یکم ▫️در حالیکه در ساعات آغازین معاملات امروز بورس، ارزش سهام دارا یکم نسبت به روز گذشته روندی صعودی داشت، در ساعات پایانی، با کاهش 3.7 درصدی، به رقم 23 هزار و 220 تومان رسید. ▫️در معاملات امروز 200 واحد دارا یکم به ارزش 4 میلیون و 644 هزار […]

کاهش 3.7 درصدی ارزش سهام دارا یکم

▫️در حالیکه در ساعات آغازین معاملات امروز بورس، ارزش سهام دارا یکم نسبت به روز گذشته روندی صعودی داشت، در ساعات پایانی، با کاهش 3.7 درصدی، به رقم 23 هزار و 220 تومان رسید.

▫️در معاملات امروز 200 واحد دارا یکم به ارزش 4 میلیون و 644 هزار تومان خرید و فروش شد.