آيا رئيس هيات مديره شركت ايرانگردي دو شغله است؟ البته برخي گزارشات حاكي است كه خسروآبادي در سال 1361 به عنوان معلم شاغل شده است كه اگر اين گونه مي باشد بايد پرسيد آيا وي بازنشسته نشده است؟ با وجودی كه در ارديبهشت سال 98 محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بسته […]

آيا رئيس هيات مديره شركت ايرانگردي دو شغله است؟
البته برخي گزارشات حاكي است كه خسروآبادي در سال 1361 به عنوان معلم شاغل شده است كه اگر اين گونه مي باشد بايد پرسيد آيا وي بازنشسته نشده است؟
با وجودی كه در ارديبهشت سال 98 محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بسته شدن پرونده دوشغله‌ها در اين وزارتخانه خبر داد و تاكيد كرد كه:’ از امروز هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد’ اما به تازگي شخصي كه عضو اصلي هيات مديره برج ميلاد تهران( طبق اطلاعات سايت شركت) است از سوي صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي منصوب شده است.

به گزارش عصر خبر، شايسته است مسئولان زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي قانون مداري و شفافيتي كه مورد تاكيد شريعتمداري وزير كار است حركت كنند .البته وزيركار نيز مي بايست با تقويت نظارت خود مراقب باشد تا مبادا كساني در زير مجموعه وزارتخانه قانون مداري را زير سوال ببرند.

البته برخي گزارشات حاكي است كه خسروآبادي در سال 1361 به عنوان معلم شاغل شده است كه اگر اين گونه مي باشد بايد پرسيد آيا وي بازنشسته نشده است؟

جالب است گفته شود در سايت شركت ايرانگردي به رزومه خسررو آبادي اشاره اي شده اما گويا عضويت وي در هيات مديره برج ميلاد از قلم افتاده است!