رشد شاخص کل بورس 🔻شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۳۹ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحدی شد. 🔻نمادهای فارس، فولاد، فملی، کگل و وغدیر تاثیر گذارترین نمادها در شاخص کل بودند.

رشد شاخص کل بورس

🔻شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۳۹ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحدی شد.
🔻نمادهای فارس، فولاد، فملی، کگل و وغدیر تاثیر گذارترین نمادها در شاخص کل بودند.