وزیر ارتباطات: سیم کارتی به نام “سیم کارت شاد” نداریم/ مراقب کلاهبرداران باشید

وزیر ارتباطات:
سیم کارتی به نام “سیم کارت شاد” نداریم/ مراقب کلاهبرداران باشید