بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، پیش‌بینی کرد از شش گزینه اصلی واکسن کرونا که در حال حاضر در حال ساخت است، سه واکسن تا ابتدای سال ۲۰۲۱ آماده استفاده شوند. گیتس هشدار داد کشورهای فقیرتر ممکن است به واکسن‌هایی مانند واکسن‌های ساخت روسیه و چین روی بیاورند که «تاثیرشان ثابت نشده است.»

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، پیش‌بینی کرد از شش گزینه اصلی واکسن کرونا که در حال حاضر در حال ساخت است، سه واکسن تا ابتدای سال ۲۰۲۱ آماده استفاده شوند. گیتس هشدار داد کشورهای فقیرتر ممکن است به واکسن‌هایی مانند واکسن‌های ساخت روسیه و چین روی بیاورند که «تاثیرشان ثابت نشده است.»