ترامپ: واکسن کرونا ۴ هفته دیگر در اختیار ماست رئیس جمهور آمریکا: ▫️ تا دستیابی به واکسن کرونا ۳ یا ۴ هفته فاصله داریم.دولت آمریکا بر روی شش واکسن آزمایشی کار می‌کند که سه تای آنها وارد فاز کلیدی برای آزمایش بر روی عموم شده است/ایسنا

ترامپ: واکسن کرونا ۴ هفته دیگر در اختیار ماست

رئیس جمهور آمریکا:
▫️ تا دستیابی به واکسن کرونا ۳ یا ۴ هفته فاصله داریم.دولت آمریکا بر روی شش واکسن آزمایشی کار می‌کند که سه تای آنها وارد فاز کلیدی برای آزمایش بر روی عموم شده است/ایسنا