ترامپ: توافق فوق‌العاده‌ای با ایران خواهم کرد رئیس‌جمهور آمریکا: من می‌خواهم ایران کشور بزرگی باشد؛ می‌خواهم ملت بزرگی باشد. ▫️من به نماینده‌های آنها گفته‌ام باید اول صبر کنند انتخابات تمام شود. ▫️اگر جو بایدن پیروز شود، ایران آمریکا را صاحب خواهند شد. ▫️من به یک توافق فوق‌العاده با ایران دست خواهم‌یافت. ▫️ما به آنها به […]

ترامپ: توافق فوق‌العاده‌ای با ایران خواهم کرد

رئیس‌جمهور آمریکا: من می‌خواهم ایران کشور بزرگی باشد؛ می‌خواهم ملت بزرگی باشد.
▫️من به نماینده‌های آنها گفته‌ام باید اول صبر کنند انتخابات تمام شود.
▫️اگر جو بایدن پیروز شود، ایران آمریکا را صاحب خواهند شد.
▫️من به یک توافق فوق‌العاده با ایران دست خواهم‌یافت.
▫️ما به آنها به هر طریق ممکن کمک خواهیم کرد و ایران بسیار خوشحال خواهد شد؛ ایران خیلی سریع ثروتمند خواهد شد.