نتانیاهو: ما اصلاً منزوی نیستیم، ایران منزوی است 🔹می‎خواهم اسرائیل را قوی کنم چون قدرت امنیت می‎آورد. 🔹 پس از اظهارت نتانیاهو، توافق سازش میان رژیم صهیونیستی و امارات امضا شد.

نتانیاهو: ما اصلاً منزوی نیستیم، ایران منزوی است

🔹می‎خواهم اسرائیل را قوی کنم چون قدرت امنیت می‎آورد.

🔹 پس از اظهارت نتانیاهو، توافق سازش میان رژیم صهیونیستی و امارات امضا شد.