یافته‌های جدید دانشمندان از وجود سیاره‌هایی از جنس الماس 🔸 نتایج تحقیقات تازه که در نشریه علمی «علوم سیاره‌ای» منتشر شده است نشان می‌دهد سیارات فراخورشیدی با نسبت مناسب کربن و اکسیژن می‌توانند از الماس و ترکیب سیلیس ساخته ‌شوند. 🔸 هریسون آلن ساتر، از دانشکده زمین و اکتشافات فضایی دانشگاه ایالتی آریزونا می‌گوید: «این […]

یافته‌های جدید دانشمندان از وجود سیاره‌هایی از جنس الماس

🔸 نتایج تحقیقات تازه که در نشریه علمی «علوم سیاره‌ای» منتشر شده است نشان می‌دهد سیارات فراخورشیدی با نسبت مناسب کربن و اکسیژن می‌توانند از الماس و ترکیب سیلیس ساخته ‌شوند.

🔸 هریسون آلن ساتر، از دانشکده زمین و اکتشافات فضایی دانشگاه ایالتی آریزونا می‌گوید: «این سیارات فراخورشیدی مشابه هیچ سیاره‌ای در منظومه شمسی ما نیستند.»