بدنبال گرانی نان : هر گونه افزایش قیمت نان در ارومیه خودسرانه است ♨️رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه : 🔹هر گونه افزایش قیمت نان در واحدهای نانوایی تخلف است. 🔹 تاکنون هیچ گونه دستوری برای افزایش قیمت نان اعلام نشده و هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی و خود سرانه است. 🔹درحال حاضر ۱۲ گشت بازرسی در […]

بدنبال گرانی نان : هر گونه افزایش قیمت نان در ارومیه خودسرانه است

♨️رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه :

🔹هر گونه افزایش قیمت نان در واحدهای نانوایی تخلف است.

🔹 تاکنون هیچ گونه دستوری برای افزایش قیمت نان اعلام نشده و هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی و خود سرانه است.

🔹درحال حاضر ۱۲ گشت بازرسی در سطح شهر به صورت مداوم و سرزده از تمامی نانوایان بازرسی می کنند تا جلو برخی تخلفات گرفته شود.