اطلاعیه سپاه درباره سرقت‌ها و ناامنی‌های اخیر در خوزستان سپاه ولی‌عصر خوزستان: ▫️ در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقاء امنیت عمومی جامعه در پی سرقت‌ها و ناامنی‌های اخیر در شهرستان اهواز، این نهاد آمادگی دارد درصورت درخواست شورای تامین استان نسبت به فعال نمودن گشت‌های رضویون ورود کند.

اطلاعیه سپاه درباره سرقت‌ها و ناامنی‌های اخیر در خوزستان

سپاه ولی‌عصر خوزستان:
▫️ در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقاء امنیت عمومی جامعه در پی سرقت‌ها و ناامنی‌های اخیر در شهرستان اهواز، این نهاد آمادگی دارد درصورت درخواست شورای تامین استان نسبت به فعال نمودن گشت‌های رضویون ورود کند.