شاخص کل بورس وارد کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شد ▫️شاخص کل بورس: 1,706,262.47 (41669.75) ▫️شاخص کل هم‌وزن: 431,714.53 (3615.30) ▫️شاخص کل فرابورس: 17,667.10 (216.44)

شاخص کل بورس وارد کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی شد

▫️شاخص کل بورس: 1,706,262.47 (41669.75)
▫️شاخص کل هم‌وزن: 431,714.53 (3615.30)
▫️شاخص کل فرابورس: 17,667.10 (216.44)