پیاده سازی راهکارهایی برای کاهش قاچاق سوخت
پیاده سازی راهکارهایی برای کاهش قاچاق سوخت
ارزش پایین پول ملی در برابر ارزهای رایج دیگر کشورها، موجب کم اثر شدن راهکارهای قیمتی برای کاهش قاچاق خواهد شد، از اینرو بهترین راهکار، اصلاح ساختارهای عرضه با استفاده از سامانه ها و سازوکارهای بهبود یافته است تا مجاری تهیه سوخت برای قاچاق بسته شود.

به گزارش “نبض انرژی” ،

قاچاق سوخت به ویژه قاچاق بنزین و گازوئیل در طی سالهای گذشته همواره رونق داشته و مهمترین علت آن توجیه پذیری بالای اقتصادی آن به موجب اختلاف فاحش قیمت در داخل کشور و کشورهای همسایه بوده است.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به افزایش بیش از پیش اختلاف قیمتی و به تبع آن رونق قاچاق منجر شد که می توان گفت تا حدودی با سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت عرضه بنزین آزاد، شاهد اثرات مثبت در کاهش قاچاق این فرآورده نفتی بودیم اما قاچاق گازوئیل به گفته مسئولان امر، بیشترین سهم را در بین قاچاق فرآورده های نفتی داشته و حجم آن گسترده است.

دولت هرچه قدر هم اقدام به افزایش نرخ عرضه فرآورده های نفتی در داخل کشور کند، باز هم ارزش پایین پول ملی در برابر ارزهای رایج دیگر کشورها، موجب کم اثر شدن این راهکار قیمتی خواهد شد، از اینرو بهترین راهکار، اصلاح ساختارهای عرضه با استفاده از سامانه ها و سازوکارهای بهبود یافته است تا مجاری تهیه سوخت برای قاچاق تا حد ممکن بسته شود.

اصلاح سامانه تجارت آسان، تخصیص سهمیه به ناوگان حمل و نقل سنگین( دیزل) مبتنی بر پیمایش، پایش سیستمی سوخت مایع ارسالی و مصرفی نیروگاه‌ها، استقرار سامانه فروش سوخت مرزی و ایجاد سامانه ثامن(ثبت الکترونیکی معاملات نفتی)، راهکارهایی بوده که می توان از آنها به عنوان راهکارهای موثر در کاهش قاچاق سوخت نام برد.

در اصلاح سامانه تجارت آسان، با برقراری ارتباط برخط با سایر دستگاهها ( وزارت کشاورزی، وزارت صمت و….) دقت فرآیند تخصیص سهمیه افزایش یافته که می شود به این وسیله از تخصیص سهمیه مازاد بر نیاز واقعی جلوگیری کرد. ارتقای سامانه هوشمند سوخت و آماده سازی آن برای طرح تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش نیز در مدت کوتاهی از سوی وزارت نفت انجام شد. همچنین ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی از دیگر اقداماتی بوده که فرآیندها و استقرار آن انجام شده است.

قاچاق , وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران , شرکت ملی پالایش و پخش ایران ,

قاچاق , وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران , شرکت ملی پالایش و پخش ایران ,

قاچاق , وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران , شرکت ملی پالایش و پخش ایران ,