نفتکشی که رسید دروغی که برملا شد موضوع را به طور کوتاه میگویم تا بتوانم زوایای دیگری از ماجرا را بررسی کنم چند هفته پیش بود که ناگهان مجمع الرسانه های ضد انقلاب همزمان خبری را منتشر کردند : «یک نفتکش ایرانی توسط آمریکا توقیف شد» در‌مدت زمانی کوتاهی این خبر هم مانند دیگر عملیاتهای […]

نفتکشی که رسید دروغی که برملا شد

موضوع را به طور کوتاه میگویم تا بتوانم زوایای دیگری از ماجرا را بررسی کنم
چند هفته پیش بود که ناگهان مجمع الرسانه های ضد انقلاب همزمان خبری را منتشر کردند : «یک نفتکش ایرانی توسط آمریکا توقیف شد»
در‌مدت زمانی کوتاهی این خبر هم مانند دیگر عملیاتهای روانی دشمن به طور گسترده منتشر شد و تا جایی رسید که برخی رسانه های داخلی هم به آن پرداختند ،اما این بار به جای سکوت در موارد مشابه که منجر به ضربه به افکار عمومی مردم ایران میشود نیمه شب سفیر ایران در ونزوئلا به میدان آمد تا جریان تحریف را بشکند
او در توییتی نوشت:

«یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی آمریکا! نه کشتی ها ایرانی هستند نه مالک یا پرچم آنها ایرانی است
ترامپ تروریست نمیتواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند»

این ماجرا تا حدی توسط ضد انقلاب و رسانه های ضد ایرانی پر‌رنگ شد که وزیر تروریست و به اصطلاح خارجه آمریکا هم به آن پرداخت و ترامپ هم از آن به عنوان موفقیتی بزرگ برای آمریکا یاد کرد

ترامپ که با ادعاهایش مدعی است ایران منزوی شده است میخواست با این خبر دروغ افتضاحش را در عدم تواناییش در توقیف نفتکشهای واقعی ایران که چند هفته پیش از این خبر به شواحل ونزوئلا رسیده بودند را جبران کند

اما اینجا در داخل ایران هم گویا جریان تحریف بر عده ای اثر گذاشته بود، بگذارید صادقانه بگویم حتی عده ای که خود را انقلابی میدانند هم در این عملیات روانی افتاده بودند و در شبکه های اجتماعی میپرسیدند: ایران چرا جواب این شیطنت های آمریکا را نمیدهد؟!

نمیدانم اینها واقعا انقلابی هستند یا از انقلابی بودن نامی را یدک میکشند و در سختی ها به جای اینکه یار انقلاب باشند بار انقلاب شده اند! جمعی نق نقو که انگار‌ وظیفه اشان بازی خوردن از دشمن است و هر چه با آنها گفتگو میشود نمیپذیرند که اشتباه میکنند! این قشر همان قشری است که خود را یا عدالتخواه معرفی میکنند یا دایه مهربانتر از مادر و همیشه در بزرنگاهها سمتی می ایستند که دشمن ارزو دارد در آن سمت بایستند! فرقی نمیکند موضوع چه باشد.. از توهین و تهمت اقای فتاح به به افراد باشد یا حمله ضد انقلاب به اقای پناهیان اینها همیشه در‌حال نق زدن هستند اما وقتی ماجرا روشن شد سکوت میکنند!

حالا سحرگاه روز گذشته اتفاقی افتاده است که هم نشان میدهد آمریکا دروغ گفت و هم نشان میدهد رسانه های داخلی که در عملیات روانی آمریکا گرفتار میشوند یا بسیار جاهل هستند و یا واقعا در دل گرفتار و وابسته آمریکا

خبر کوتاه دیشب معادلات و دروغگویی های آمریکا را به هم ریخت و نشان داد این پهلوان پنبه شاید زورش به معترضین هموطنش برسد تا انها را سرکوب کند یا آنها را بکشد اما در مقابل قدرت جمهوری اسلامی خار و خفیف هستند

دیشب مجموعه دوم نفتکشهای جمهوری اسلامی و بیخ گوش آمریکا به سواحل ونزوئلا رسید تا نشان بدهد که ایران نه از امریکا ترسی دارد و نه برای تحریمهایش ارزشی قائل است

نفتکش ایرانی به ونزوئلا رسید تا هم ثابت شود امریکا در خصوص توقیف نفتکش خیالی دروغ کفته بود و هم ثابت شود ایمان به انقلاب شرط انقلابیگری است نه تسبیح و ریش و دم از انقلاب زدن!
نفتکش ایرانی دیشب به سواحل ونزوئلا رسید تا هم تحریم را بشکند و هم جریان تحریف را