وزیر بهداشت به خاطر جذب مرد در دوره زنان و زایمان باید به مجلس جواب دهد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره پذیرش مرد در دوره زنان و زایمان از سوی وزارت بهداشت خلاف قانون و دستور العمل انطباق است گفت: 🔹قطعا نمایندگان مجلس سؤال از وزیر بهداشت را در این باره کلید زده و […]

وزیر بهداشت به خاطر جذب مرد در دوره زنان و زایمان باید به مجلس جواب دهد

راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره پذیرش مرد در دوره زنان و زایمان از سوی وزارت بهداشت خلاف قانون و دستور العمل انطباق است گفت:

🔹قطعا نمایندگان مجلس سؤال از وزیر بهداشت را در این باره کلید زده و به این عضو کابینه تذکر خواهیم داد./ فارس