بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با دفاع از عملکرد خود و با اشاره به شرایط تحریم‌ها گفت: «ما تلاش زیادی برای دور زدن تحریم‌ها کردیم و از هر کسی که می‌توانست به ما کمک کند، اعم از قرارگاه‌ها، نیروهای امنیتی و خارجی، کمک گرفتیم.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با دفاع از عملکرد خود و با اشاره به شرایط تحریم‌ها گفت: «ما تلاش زیادی برای دور زدن تحریم‌ها کردیم و از هر کسی که می‌توانست به ما کمک کند، اعم از قرارگاه‌ها، نیروهای امنیتی و خارجی، کمک گرفتیم.