دومین بستۀ اینترنت رایگان ۲۰ گیگابایتی ایرانسل برای معلمان، فعال شد 🔸با هدف تسهیل در آموزش آنلاین و فرایند ارائۀ محتواهای آموزشی در شرایطی کرونایی، این بسته، برای استفاده از خدمات اینترنتِ‌همراهِ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای حدود ۱۵۰هزار معلم ایرانسلی، بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، […]

دومین بستۀ اینترنت رایگان ۲۰ گیگابایتی ایرانسل برای معلمان، فعال شد

🔸با هدف تسهیل در آموزش آنلاین و فرایند ارائۀ محتواهای آموزشی در شرایطی کرونایی، این بسته، برای استفاده از خدمات اینترنتِ‌همراهِ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای حدود ۱۵۰هزار معلم ایرانسلی، بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعال شده است و معلمان ارجمند می‌توانند از بامداد امروز ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، به مدت سه ماه، از آن استفاده کنند.
🔸ایرانسل، در فروردین ماه سال جاری (۱۳۹۹) نیز، در راستای مسؤولیت اجتماعی خود با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بستۀ اینترنت رایگان مشابهی را به معلمان ارجمند، اختصاص داده بود.